Szállítás és visszaküldés

A cikkek keresése

A cikkszámok kikeresése a BMW alkatrészkeresõ oldalon , az itt talált cikkszám beírása a keresõ mezõbe.

A szerzõdés tárgyának lényeges tulajdonságai

Az adott áru megrendelésének idõpontja az az idõpont, amikor megrendelését az áruházon keresztül eljuttatja a kereskedõhöz. Megrendelése akkor lép életbe, ha online megrendelését e-mail-ben vagy telefonon is visszaigazolják. Ez - az ünnepnapok és munkaszüneti napok kivételével - a megrendelés beérkezését követõ 24/48 órán belül megtörténik.

A vételár

A vételár a feltüntetett termékek melletti ár, mely nettó (Áfa-t nem tartalmazó) áron kerül feltüntetésre.

A szállítás módja és költségei

Az áruházakban egyelõre helyszini átvétel,Postai utánvételi módot választhatja, fizetni átvételkor kp, elõre banki utalás vagy paypal módon tud. Ha vásárlását befejezte és szeretné megrendelni a kiválasztott termékeket, a rendszer azonnal kiszámítja az adott szállítási módhoz tartozó szállítási díjat és az áruátvételkor fizetendõ összeget. A kiválasztott termékeket a rendelés visszaigazolását követõen általában 2-3 munkanapon belül kézhezveheti.

Az elállás joga

Megrendelése során Ön élhet a 17/1999. Kormányrendeletben részletesen rögzített feltétel nélküli elállási jogával.
"... 4. § (1) A fogyasztó a szerzõdéstõl nyolc munkanapon belül indokolás nélkül elállhat. (2) A fogyasztó az elállás jogát attól a naptól kezdve gyakorolhatja, amikor az árut átvette, szolgáltatás nyújtása esetében pedig, amikor a szerzõdést megkötötte, feltéve, hogy a gazdálkodó szervezet a 3. § szerinti tájékoztatási kötelezettségének eleget tett. (3) Ha a gazdálkodó szervezet nem tesz eleget a 3. § szerinti tájékoztatási kötelezettségének, a fogyasztó az elállás jogát az áru átvételének napjától, szolgáltatás nyújtása esetében pedig a szerzõdés megkötésének napjától számított három hónapon belül gyakorolhatja. (4) Ha a 3. § szerinti tájékoztatásra a (3) bekezdésben meghatározott három hónapon belül sor kerül, a fogyasztó számára az elállásra nyitva álló nyolc munkanapos határidõ attól a naptól kezdõdik, amikor a tájékoztatót kézhez kapta. (5) A gazdálkodó szervezet köteles a fogyasztó által kifizetett összeget haladéktalanul, de legkésõbb az elállást követõ harminc napon belül visszatéríteni. A fogyasztó viseli az elállási jog gyakorlása miatt az áru visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségeket. A fogyasztót ezenfelül egyéb költség nem terheli. A gazdálkodó szervezet azonban követelheti az áru nem rendeltetésszeru használatából eredõ kárának megtérítését. ..."

Szavatosság

- 49/2003. (VII. 30.) GKM rendelet a fogyasztói szerzõdés keretében érvényesített szavatossági és jótállási igények intézésérõl.
- 1959. évi IV. törvény a Polgári Törvénykönyvrõl (a szavatosságra és a jótállásra vonatkozó szabályok).

Linkek

- Fogyasztóvédelmi Fõfelügyelõség
- MKEH
- Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület (OFE)

Continue
Categories
Ford (4)
multipurpose (10)
Porsche (5)
Skoda (28)
Volkswagen (55)
BMW-> (418)
car parts (4)
AUDI (42)
Opel (81)
accessories-> (11)
SEAT (41)
Japán (17)
Manufacturers
Quick Find
 
Use keywords to find the product you are looking for.
Advanced Search
We Accept
0 items
RF03-23-570
RF03-23-570
14.73€
10.31€
There are currently no product reviews
Languages
Magyar English Dutch
Footer